Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie včelařství u Kavalců

Výpis z kroniky, kterou započal psát můj dědeček František Kavalec (*1890 +1968).


„První hospodáři na gruntě z rodu Kavalců ve Lhánicích měli pět dětí. Jeden z nich Josef převzal hospodářství v r. 1884. Jako doplněk k těmto hospodářům se uvádí, že dědeček měl včeličky, jak on jim říkával, velice rád. Když mu některé zemřely, opatrně všechny mrtvolky smetl a zakopal. Říkával, že je hříchem po nich šlapat. Včelařil v klátech, to byly úly vydlabané ze silných kmenů. Medu míval jen pro domácí spotřebu a měl radost, když nám vnukům dal nějaký ten plást při medobraní. Med se čeřil, aby byl čistý, z části odpadu a prázdného díla se vyvářel vosk. Ten babička nosila panu faráři, který jej posílal na lití svíček pro kostel.

Dědeček měl rád stromy, vysazoval je a učil nás vnuky, jak si jich máme vážit a mít je rádi. V roce 1905 v únoru dědeček zemřel ve stáří 68 let. Před smrtí poručil, že včely budou moje. Jak zemřel byl jsem maminkou vyzván, abych šel a na každý úl třikrát zaklepal a říkal: „včeličky, včeličky hospodář vám zemřel“. To prý se musí, aby také nezemřely.  Tedy jsem to provedl. Po dědečkově smrti jsem také včelařil v úlech s dílem pohyblivým (Dzierzon). Medu bylo dost, ale neprodával se. V roce 1925, kdy jsme v zimě chystali ke stavbě v blízkosti včelína se kopala hlína, boucháním se včely rozrušily a uhynuly chladem.

ObrazekV roce 1936 počal včelařit syn Jaroslav v úlech „Budečáky“ a postupně přecházel na „Moravské univerzály“ a hobrové K-39. V roce 1967 byl postaven nový včelín a v roce 1972 byl vyroben kočovný vůz“.

Až potud hovoří kronika rodu Kavalců ze Lhánic č.p.17 o včelách a včelaření.

ObrazekLze říci, že nyní jsem tedy já Jaroslav Kavalec (*1958) pokračovatelem rodinné tradice jako pátá generace.

Moje včelařská dráha vznikala od dětství, kdy jsem pomáhal otci postupně při všech úkonech spojených se včelařstvím. Hlouběji jsem pronikl k včelařské vědě při studijích ná VŠZ v Brně na katedře chovu včel pod odborným vedením prof. Kubišové, csc. a ing. Haslbachové. Zde jsem také v roce 1982 obhájil diplomovou práci na téma: „Využití včelstev pro opylování květů zelí v izolačních klecích“. V těchto letech jsem se také aktivně zúčastňoval setkání v kruhu nízkonástavkových včelařů při konstrukci úlu Optimal pod vedením doc. RNDr. Ptáčka a ing. Čermáka. V roce 1986 a 1987 jsem absolvoval Ústřední včelařskou školu při ČSV. Ukončil jsem toto studium závěrečnou prací na téma: „Zhodnocení klimatických a pastevních poměrů v oblasti ZO ČSV Moravský Krumlov“. Po studiích a základní vojenské službě jsem se v roce 1983 na trvalo usadil v Olbramovicích, kde jsem při zaměstnání zootechnika (10 roků) a později agronoma (11 roků) včelařil průměrně se 60 až 80 včelstvy.

V roce 2005 jsem se rozhodl pro založení včelařské rodinné farmy, kterou se nyní snažíme rozvíjet.