Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblast včelařské farmy

 

 

Oblast, o které bych chtěl v tomto článku pojednat se nachází na území dvou velkých zemědělských podniků Statek Miroslav a.s., ZD „AGRA“ Olbramovice a několika samostatně hospodařících zemědělců včetně sadů na severovýchodě okresu Znojmo.

 

Jedná se o katastrální území obcí: Olbramovice, Bohutice, Kubšice, Branišovice, Šumice, Našiměřice, Miroslav, Kašenec a Mackovice. Zeměpisně vyjádřeno oblast leží na 49۫° severní šířky a na 16°20` východní délky. Oblast je asi na poloviční cestě z Brna do Znojma, 7 km po odbočení v obci Branišovice severozápadním směrem.

 

Zájmové území je z větší části součástí Dyjskosvrateckého úvalu s mírně členitým reliéfem typu plošiny s průměrnou nadmořskou výškou 250m. Větší část území leží na okraji jižní oblasti pahorkatiny Brněnské vyvřeliny s výrazně členitějším terénem i průměrnou nadmořskou výškou 300m.

 

Oblast je tedy na rozhraní Karpat a Českého masivu. Krajině vévodí kopec Leskoun s nadmořskou výškou 387m. Dosud je přirozenou hradbou na severu katastru, rychle však ustupuje těžbě žuly. Na jeho jižních svazích jsou kvalitní plodné vinice. Zároveň je zde nejlepší stanoviště včelstev v době květu akátu. Je zde až o dvě hodiny delší sluneční svit, tudiž i delší aktivita včel než na západní straně Leskouna.

 

Samotné Bohutice leží ve velmi členitém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 258m s přirozenou terénní úpravou proti severnímu proudění vzduchu.

 

Olbramovice – místo naší včelařské farmy – májí již úplně jiný terénní charakter s nadmořskou výškou o 50 m nižší bez ochrany proti severnímu větru.

 

Toto území je zařazeno do agroklimatické oblasti poměrně teplé, převážně suché, s teplou zimou. Roční úhrn srážek činí 408mm, úhrn za vegetační období 263mm. Průměrná roční vlhkost vzduchu v Olbramovicích je 83%, s mírným větrem 75% a s maximem v prosinci 90%.

 

Teplota vzduchu je jednou z nejdůležitějších charakteristik každé oblasti z hlediska pěstování určité plodiny a využití včely medonosné k maximální snůšce. Velká vegetační období (průměrná denní teplota nad 5ºC) trvá v zájmové oblasti 233 dnů, začíná 8.3. a končí 6.11. Hlavní vegetační období (průměrná denní teplota nad 15°C) trvá 105 dnů a začíná 25.5. a končí 7.9. Průměrná teplota vegetačního období je 15ºC, průměrná červencová teplota je 18,2ºC.

 

V této oblasti převládají severozápadní a severní větry o průměrné rychlosti 4m/s. Úhrn slunečního svitu za vegetační období v Kuchařovicích (24 km od Olbramovic) je 1195 hodin.

 

Jak vyplývá z geograficko klimatických podmínek, zastoupení flóry je velice různorodé, lze říci, že se jedná o rostliny termofilní a xerotické.

 

Z polních plodin se popisované oblasti daří zejména kukuřici, pšenici, ječmenu, cukrovce, z brambor se pěstuji pouze ranné odrůdy. Z luštěnin se rozšířila sója a hrách. Z pícnin je zastoupena vojtěška, která zde tradičně dává dobré a vyrovnané výnosy semene. Zde je možno uplatnit převčelení ploch pro opýlení vojtěšek.

 

Z olejnin jsou i pro včelaře zajímavými plodinami řepka olejná, které nevyhovuje tato suchá oblast a těžko se zakládají ucelené a vyrovnané porosty, a slunečnice, která je různě nektarodárná dle odrůd a vlhkosti podnebí v době květu. V poslední době se stal včelařsky zajímavou plodinou saflor (světlice barvířská).

 

Ze zeleniny se zde daří zejména teplomilným plodinám: rajčata, okurky, papriky, cibule, česnek, salát a kedlubny. Tyto plodiny jsou rozšířeny nejen pro samozásobení, ale i pro výkup.

 

Na úseku pěstování ovocných plodin je zvláště v katastru Bohutice, Šumice a Olbramovice tradiční pěstování meruňek, broskvoní, švestek a jabloní. Pro samozásobení se zde pěstují téměř všechny ovocné druhy. Nejsou zde zastoupeny jeřáb, líska a borůvka. Velice je zde rozšířeno pěstování vinné révy.

 

Lesy navazují plochy vinic na kopci Leskoun. Jedná se předvším o lesy akátové přecházející v lesy dubové a borové. Podél potoků v OLbramovicích se nacházejí vrby, olše a topoly vytvářející místy souvislé porosty. Kolem katastru Olbramovice byly vysazeny větrolamy, kde je zastoupena lípa malolistá. Plevelné rostliny jsou zastoupeny společenstvem teplomilných rostlin.

 

Z této charakteristiky vyplívá, že je zde produkce převážně medů květových: řepka, akát, slunečnice, saflor, vojtěška a lípa. Za snůškou lesní se musí kočovat do vyšších poloh. V našem případě vozíme palety se včelstvy do lesů v blízkosti Náměšti nad Oslavou, Sedlece, Kladerub, Kuroslep a Kramolina. Tato oblast je díky absenci průmyslu přírodním skvostem úpatí Českomoravské vrchoviny – Předhorácka. Pooslaví a Pojihlaví, jak se nazývá střední část toku Jihlavy a Oslavy, je romantickým krajem rybníků a hlubokých lesů, staletých buků, dubů a líp. V nemalé míře se zde nachází i lesy smrkové, jedlové a příměs modřínů.